Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
ponieważ nie możemy zorganizować zaplanowanej wywiadówki w tradycyjnej formie, prosimy Państwa o zapoznanie się za pomocą dziennika elektronicznego Librus z wynikami w nauce, informacjami dotyczącymi uczestnictwa Państwa dzieci w zdalnym nauczaniu oraz uwagami nauczycieli.
Część z Państwa otrzyma dodatkową informację od wychowawcy klasy w wiadomości prywatnej.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, możecie Państwo kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego z wychowawcą klasy lub nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.
 
Dyrekcja Szkoły

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej