Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach

W związku z brakiem możliwości zorganizowania tradycyjnego spotkania w wychowawcami klas, prosimy o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami końcowymi za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz ewentualny kontakt z wychowawcą.
Szczegółowe zasady dotyczące możliwości poprawy przewidywanej oceny końcowej opisuje § 79 Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej