Informacja dla uczniów mieszkających w internacie

dotycząca materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Można przyjechać do internatu w celu zabrania podręczników lub innych materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych w trakcie zdalnego nauczania.

Internat jest czynny przez cały dzień, jednak termin wizyty prosimy uzgodnić telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 41 34 490 65.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej