Informacja dotycząca pracy psychologa, pedagoga i biblioteki

W czasie zdalnego nauczania uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz biblioteki  szkolnej w następujący sposób:

Psycholog szkolny jest dostępny w następujących dniach i godzinach:
- środa 9.00 - 14.00
- czwartek 13.00 - 18.00.
Kontakt: e-mail wandahaw@poczta.fm
Istnieje również możliwość indywidualnego, zdalnego kontaktu, po ustaleniach za pomocą poczty elektronicznej.

Pedagog szkolny jest do dyspozycji w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek 9.00 - 14.00
- wtorek 9.00 - 13.00
- środa 9.00 - 13.00
- czwartek 9.00 - 13.00
- piątek - 9.00 - 12.00
Możliwe formy kontaktu: dziennik elektroniczny, messenger, e-mail:
madikobi+pedagog@gmail.com

Nauczyciele-bibliotekarze pomogą uczniom w wyszukiwaniu e-materiałów edukacyjnych, a w szczególnych sytuacjach udostępnią zbiory biblioteczne, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Kontakt e-mail: ewasiejak@gmail.com, zdzislawasonta16@wp.pl

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej