Informacja dotycząca stypendium dla uczniów

Pełna informacja dotycząca stypendium dla uczniów znajduje się w zakładce "Dla uczniów" i dalej "Stypendium dla uczniów"

lub pod linkiem: https://www.plastyk.kielce.pl/dla-uczniow/stypendium-w-ramach-swietokrzyskiego-programu-stypendialnego-dla-uczniow-szkol-zawodowych/

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej