wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Konferencja metodyczna

„ROLA KOREKTY W PROCESIE NAUCZANIA PLASTYCZNEGO” to tytuł odbywającej się w dniach 23-24 września 2016 r. w naszej szkole Konferencji dla nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół plastycznych. Uczestniczyło w niej ponad 50 nauczycieli z różnych szkół plastycznych, głównie z regionu południowo-wschodniego.


W pierwszym dniu Konferencji dr Beata Lewińska – Gwóźdź (dyrektor ZPSP Warszawa, doradca metodyczny CEA) oraz Jerzy Mierzwiak (nauczyciel rysunku i malarstwa ZPSP Warszawa) zainspirowali zebranych do dyskusji na temat relacji jakie zachodzą między ocenianiem kształtującym a korektą w nauczaniu plastycznym.
Następnie psycholog Wanda Hawash (ZPSP Kielce) przedstawiła problem korekty w kontekście rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia i zaprezentowała wyniki badań projektu badawczego Rola korekty w rozwoju plastycznym uczniów realizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną CEA.

Odbyły się również warsztaty, prowadzone przez psycholog Magdalenę Zalewską (Uniwersytet Muzyczny Warszawa), dotyczące zasad skutecznej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń.

W drugim dniu Konferencji swoje doświadczenie i refleksje związane z zagadnieniem korekty zaprezentowali nauczyciele akademiccy: prof. Wiesław Łuczaj (dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UJK Kielce, ASP Warszawa) w wykładzie pt. Między formą a dyskursem. Korekta jako bodziec do autorefleksji, dr hab. Anna Klonowska (ASP Warszawa) prezentując wybrane  prace studentów i dr Jan Mioduszewski (prodziekan Wydziału Malarstwa ASP Warszawa) koncentrując się na  problemach etycznych związanych z korektą.


Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz wymiana doświadczeń na zaproponowane tematy. W wolnych chwilach goście zwiedzali nasze pracownie artystyczne.
                  
Konferencja była finansowaną przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Uczestniczyli w niej nauczyciele plastycy z Częstochowy, Krosna, Nałęczowa, Nowego Sącza, Rzeszowa, Zamościa, Zakopanego, Tarnowa, Lublina, Opola i Kielc.

Program konferencji