wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Hałas ciszy”

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach, w II edycji konkursu, w ramach konkursu Programu Grantowego „Wena”,  z hasłem przewodnim "Bliskość i relacje międzyludzkie”, przygotowują spektakl teatralny pt. „Lustra”, inspirowany twórczością George’a Orwella.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konkursie

 

Młodzież w podgrupach będzie tworzyć autorski scenariusz, biodegradowalne kostiumy, multimedialną scenografię oraz autorską muzykę. Projekt zakłada także zorganizowanie konkursu plastyczno-fotograficznego pt. „Hałas ciszy”. Uczestnicy projektu mają zamiar zaprosić do udziału wszystkich uczniów szkoły oraz członków zrzeszonych w Polskim Związku Głuchych. Jednym z działań związanych z projektem jest udział młodzieży w kursie języka migowego, dzięki któremu finalny spektakl będzie tłumaczony dla osób słabo słyszących i niesłyszących.

Spektakl który prawdopodobnie będzie miał swoją premierą na samym początku grudnia, ma za zadanie skłonić do refleksji nad relacjami z otoczeniem, z innymi ludźmi i ze sobą samym. Jaka jest moja pozycja w świecie? Czy mam możliwość wyrażania siebie? Co jest naprawdę ważne w życiu? Jaki/jaka jestem? Co mogę dać innym? Uczniowie w całym procesie realizacji projektu zdobywają cenne doświadczenie i edukują się artystycznie. Zadaniami uczennic i uczniów było przygotowywanie oprawy graficznej, pisanie scenariuszy, komponowanie muzyki oraz nauka języka migowego we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Efekty nauki języka migowego możemy już zobaczyć. Młodzież z okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych przygotowała życzenia własnie w języku migowym.

 

 

Równolegle do przygotowań do premiery spektaklu teatralnego, uczniowie, prowadzą konkurs plastyczno-fotograficzny "HAŁAS CISZY" dopełniający idee współpracy uczniów z członkami Polskiego Związku Głuchych.

29 września młodzież z kieleckiego plastyka, w ramach realizacji projektu przyjechała na wycieczkę do Warszawy wraz z nauczycielem prowadzącym, Panem Łukaszem Sędkiem. Podczas pobytu w Warszawie uczniowie i uczennice odwiedzili szereg wystaw, a oglądając ” Niewidzialną wystawę„ doświadczyli namiastki tego, z czym osoby niewidome spotykają się na co dzień, konfrontując się z otaczającym światem wyłącznie za pomocą, dotyku i węchu.

W Muzeum Rzeźby w Królikarnii, młodzież uczestniczyła w lekcji historii sztuki dotyczącej rzeźby i malarstwa Xawerego Dunikowskiego, po czym, odwiedziła siedzibę Fundacji Rodziny Staraków aby zobaczyć kolekcję stała fundacji i aktualną wystawę ”Najważniejsze jest niewidzialne” z pracami m.in Sanala, Kantora, Łukasza Korolkiewicza, Włodzimierza Pawlaka i wielu innych uznanych polskich malarzy. Dzięki kuratorskiemu oprowadzaniu i krótkiemu wykładowi wzbogacili swoją wiedzę w zakresie polskiego malarstwa współczesnego.

Na koniec pełnego wrażeń dnia uczniowie udali się do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie na zaproszenie władz uczelni prof. Tomasz Milanowski – dziekan wydziału malarstwa, osobiście oprowadził grupę przyszłych potencjalnych studentów po uczelni a Pani Michalina Szydełko zaprezentowała młodzieży pracę dyplomową.

Czas spędzony w Warszawie był bardzo intensywny a efektem jest ogromna wartość edukacyjna. Dziękujemy młodzieży za wizytę w siedzibie Fundacji i życzymy powodzenia w realizacji projektu Lustra. Niech nie zabraknie Wam energii, której ogromne pokłady mieliśmy okazję zaobserwować poznając Was bezpośrednio!