Konsultacje on-line

Konsultacje on-line na platformie Microsoft Teams

undefined

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji:

Organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujący:

Centrum Edukacji Artystycznej