Maturzyści – egzamin próbny

Drodzy Maturzyści,
 zachęcamy Was do kolejnej próby sprawdzenia umiejętności przed egzaminem maturalnym i wzięcia udziału w e-egzaminie przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Egzamin zaplanowany jest w terminie 2-8 kwietnia 2020 r. i obejmuje wszystkie przedmioty maturalne.

 

Schematy oceniania i rozwiązania zostaną opublikowane na stronie CKE 15 kwietnia 2020 r.
Choć udział w egzaminie jest dobrowolny, daje on możliwość  sprawdzania stopnia Waszego przygotowania do egzaminu właściwego.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na stronie CKE:
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf

 
Życzymy powadzenia i sukcesów na obu egzaminach: próbnym i właściwym .

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej