wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Opieka psychologiczno - pedagogiczna w czasie zdalnego nauczania

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, informujemy że nasi uczniowie oraz ich rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego kontaktując się ze specjalistami szkolnymi:


psycholog szkolny - Wanda Hawash
kontakt: MS Teams, Librus, e-mail: wanda.haw@poczta.fm 

pedagog szkolny - Magdalena Kobiałka
kontakt: MS Teams, Librus, e- mail: magdalena.kobialka@plastyk.kielce.pl 

pedagog specjalny - Marta Kwaśniewska-Łakomiec
kontakt: MS Teams, Librus, e-mail: marta.kwasniewska.lakomiec@gmail.com 

 

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w szkole.