wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej

oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea