wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Prace naszych uczniów w Ośrodku Kultury Ziemowit

Rysunek i Grafika z Plastyka to temat wystawy prac uczniów  Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, na której prezentujemy  prace z tych dwu dyscyplin sztuki. Są to rysunek i grafika powstałe w ostatnim czasie,  wykonane przez uczniów ze wszystkich  klas począwszy od klasy pierwszej,  do klas maturalnych. Wystawę można oglądać od 23 lutego do 20 marca br. w Ośrodku Kultury Ziemowit w Kielcach.

W rysunku możemy obejrzeć prace w technice ołówka grafitowego, węgla i sepii.  Tematy, które uczniowie realizują na zajęciach na tym przedmiocie, są to przede wszystkim: martwe natury, pejzaż, studium postaci i portret.   
W grafice uczniowie realizują tematy z wyobraźni  jak również w oparciu o obserwacje z natury. Prace plastyczne powstałe na specjalizacji grafika warsztatowa zrealizowane  zostały  w różnorodnych technikach graficznych. Możemy zatem oglądać prace wykonane w technice druku wypukłego -  linorytu i  technikach  druku wklęsłego -  suchej igły i metalu.
Uczniowie kieleckiego Plastyka rysunku uczą się przez wszystkie lata nauki w szkole bez względu  na wybraną  specjalizację, natomiast grafika warsztatowa jest jedną z sześciu  specjalizacji nauczanych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.