wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Prestiżowy Certyfikat Szkoła w Chmurze

Firma Microsoft Corporation przyznała naszej szkole prestiżowy Certyfikat Szkoła w Chmurze, będący potwierdzeniem stosowania innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania oraz wykorzystania najnowszych rozwiązań Microsoft dla Edukacji.

Przyznanie Certyfikatu było rezultatem aktywnego uczestnictwa wszystkich nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Microsoft, wdrożenia w praktyce szkolnej rozwiązań oferowanych przez usługę Office 365 Education, wytrwałej pracy uczniów i wsparcia rodziców.

 

Zdobyte w trakcie nauki zdalnej doświadczenia są wykorzystywane również w bieżącym roku szkolnym w tradycyjnym procesie nauczania. Ambicją wszystkich członków naszej społeczności szkolnej jest doskonalenie oraz nabywanie nowych umiejętności sprzyjających uczeniu się i unowocześniających proces edukacji.