wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Sukcesy naszych uczennic

Pacholec Kasia  Jurek Beata

W kwietniu i maju 2017 roku dwie nasze uczennice osiągnęły duży sukces.

Kasia Pacholec - tegoroczna maturzystka z PLP zdobyła w XLI Olimpiadzie Artystycznej tytuł LAUREATA, który daje jej pierwszeństwo w rekrutacji na wyższe uczelnie artystyczne.

Beata Jurek - uczennica klasy III PLP znalazła się w gronie nalpszych w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym "Dłużew 2017" otrzymując tym samym indeks na wybraną uczelnię artystyczną.

Serdecznie gratulujemy!