wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Termomodernizacja placówki

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

 

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

 

W 2017 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

 

W 2019 roku projekt został zakończony.

 

 

MKiDN - https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA - https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/