Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZPSP W KIELCACH w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w celu wyboru instytucji finansowej w ramach PPK - kliknij tutaj, aby pobrać Zarządzenie

 

2. REGULAMIN wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w celu wyboru instytucji finansowej w ramach PPK - kliknij tutaj, aby pobrać Regulamin

 

3. OGŁOSZENIE w sprawie wyboru osób zatrudnionych w celu wyboru instytucji finansowej w ramach PPK - kliknij tutaj, aby pobrać Ogłoszenie

 

4. LISTA KANDYDATÓW zgłoszonych do reprezentacji pracowników zatrudnionych w ZPSP w Kielcach w celu wyboru instytucji finansowej w ramach PPK - kliknij tutaj, aby pobrać Listę kandydatów

 

5. KARTA DO GŁOSOWANIA - kliknij tutaj, aby pobrać Kartę do głosowania

 

6. WYNIKI wyborów PPK - kliknij tutaj, aby pobrać Wyniki

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji:

Organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujący:

Centrum Edukacji Artystycznej