wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

IN MEMIAM Tadeusz Maj

26 października wspominaliśmy 20 rocznicę śmierci Tadeusza Maja – byłego wieloletniego dyrektora naszej szkoły.  Z tej okazji odsłonięto przestrzenną formę artystyczną – odlane z brązu chodaki dyrektora, umieszczoną przed wejściem do szkoły. Powstała ona z inicjatywy zawiązanego na tę okoliczność Komitetu, w którego skład weszli współpracownicy, przyjaciele i uczniowie Maja. Rzeźbę wykonał Arkadiusz Latos, absolwent szkoły.


Uroczystość  zgromadziła wielu gości, w tym przedstawicieli władz naszego województwa, świata nauki i kultury z panią Adrianną Poniecką – Piekutowską, byłą dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki na czele. Obecni byli także przyjaciele, uczniowie, współpracownicy i rodzina dyrektora Maja.
„Łączy nas tutaj wielopokoleniowa więź” - takimi słowami rozpoczęła swoje wystąpienie Adrianna Poniecka – Piekutowska - wzruszona obecnością starszego i młodego pokolenia pracowników i uczniów szkoły.  Wskazała na wyjątkowość osoby byłego dyrektora, który posiadał  niezwykłą umiejętność tworzenia niepowtarzalnego klimatu szkoły oraz nieprzeciętną zdolność przekonywania innych, zwłaszcza darczyńców, do swoich pomysłów i projektów. To był Wizjoner. Kiedy umierał, żegnała go cała Polska – mówiła pani Poniecka - Piekutowska.
Dyrektor Maria Kowalczyk w swoim przemówieniu wskazała m.in. na analogię odsłanianej instalacji do Księgi Wyjścia w Starym Testamencie, a dokładnie do sceny płonącego krzewu, kiedy to Mojżesz usłyszał słowa „Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”(Wj 3,5). To zdanie najpełniej oddaje istotę tytanicznego dzieła Tadeusza Maja dyrektora szkoły artystycznej. To miejsce, ta szkoła, były dla niego świętością – podkreślała dyrektor Kowalczyk.
Natomiast Tomasz Irski – pomysłodawca przedsięwzięcia wyjaśniał, iż zdecydowano się na realizację formy przestrzennej w takiej właśnie małej, skromnej formie, aby przybliżyć wszystkim postać niezwykłej osoby byłego dyrektora i zwrócić uwagę na jego oddanie dla młodzieży. T. Irski mówił m.in., że przez naukę Tadeusza Maja, wszyscy jego uczniowie i współpracownicy są jego żywym pomnikiem.
Po odsłonięciu pamiątkowej formy przestrzennej uczestnicy uroczystości przenieśli się do pracowni artystycznych szkoły, gdzie otwarto wystawę twórczości Tadeusza Maja (można ją oglądać do końca listopada). Znalazły się tam m.in: rysunki, malarstwo, prace wykorzystujące współczesne mu techniki grafiki komputerowej oraz fragmenty instalacji artystycznych. Zgromadzone dzieła pochodzą z różnych źródeł: ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, zbiorów naszej szkoły, rodziny dyrektora Maja a także innych, prywatnych. Wiele z nich opatrzonych jest bardzo osobistymi dedykacjami, co tworzy ciepły klimat wystawy i wprowadza w zamyślenie oraz wywołuje wzruszające wspomnienia.
Takie uczucia towarzyszyły także wystąpieniom współpracowników Tadeusza Maja, przyjaciół czy rodziny, które w dalszej części wydarzenia odsłaniały różne aspekty życia bohatera uroczystości. I tak np. pan Marian Rumin, wieloletni dyrektor BWA w Kielcach, ukazał dwoistość osoby Tadeusza Maja: z jednej strony oddany dydaktyk, dyrektor, zarządca, pełniący takie role w ciągu dnia, a po godzinach pracy - człowiek uwalniający wszystkie swoje wątpliwości, fascynacje oraz wizje i przekazujący je w twórczości artystycznej.
Zabrała głos także pani Jolanta Chwałek – dyrektor BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, która  podzieliła się wspomnieniami o wyjątkowości Tadeusza Maja, założyciela i pierwszego dyrektora Galerii.
Całą uroczystość uświetnił wspaniały, klimatyczny występ Teatru Ecce Homo, którego twórcą był również Tadeusz Maj. Znane słowa z wiersza  ks. Jana Twardowskiego
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
recytowane przez Jana Nowickiego wybrzmiały dobitnie swoją adekwatną dosłownością.
Później, przez wiele jeszcze godzin, w kuluarach, trwały rozmowy i wspomnienia minionych lat. Towarzyszyła im nostalgia za przemijającym czasem.
Tadeusz Maj był wśród nas obecny. To odczuwało się na każdym kroku.

Tadeusz Maj urodził się 2 stycznia 1946 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był pierwszym z czworga dzieci Marianny i Zenona Majów. Tadeusz od dzieciństwa przejawiał zdolności plastyczne. Po szkole średniej rozpoczął edukację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kończąc tam historię sztuki. Po studiach wrócił do rodzinnego miasta jako nauczyciel wychowania plastycznego w liceum ogólnokształcącym. Później pełnił funkcję wizytatora wychowania plastycznego, był również zastępcą Inspektora Oświaty Urzędu Miasta w Ostrowcu, dyrektorem Zakładowego Domu Kultury przy hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim także inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnym w tym mieście, za co w 1978 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Ostrowca a także odznakę „Za zasługi dla kielecczyzny” od ówczesnych władz wojewódzkich. W 1979 otrzymał nominację na dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Dzięki jego staraniom powstał Teatr Ecce Homo, był także kustoszem BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zmarł w 1997 r. po ciężkiej chorobie.