wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023

 

Instrukcja dotycząca e-deklaracji maturalnej - kliknij tutaj, aby pobrać Instrukcję

 

Deklaracja maturalna dla uczniów PLSP, absolwentów PLSP i PLP - kliknij, aby pobrać Deklarację

 

Deklaracja maturalna dla absolwentów POSSP -  kliknij, aby pobrać Deklarację

 

Informacje ogólne o egzaminie maturalnym - kliknij, aby pobrać Informacje ogólne

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 - kliknij, aby pobrać Dostosowania CKE

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku - kliknij, aby pobrać harmonogram

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - kliknij, aby pobrać Informację