Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021:

PAŃSTWOWE LICEUM PLASTYCZNE

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej