001
2slider
003
004
006
007
Plastyk Kielce Plastyk Kielce Plastyk Kielce Plastyk Kielce

Home

Recruitment

Recruitment to the State Licem
Plastic for the school year 2019/2020
we start in February 2019.

leading authority:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

supervisory authority:

Centrum Edukacji Artystycznej