wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Elektroniczny dziennik

System kontroli frekwencji i postępów w nauce – LIBRUS

Od roku szkolnego 2008/ 2009 w szkole funkcjonuje system kontroli frekwencji i postępów w nauce zwany popularnie – dziennikiem elektronicznym, który jest odpowiednikiem tradycyjnego dziennika lekcyjnego zawierającym analogiczne dane. Elektroniczny dziennik to nowoczesne, przejrzyste i łatwe w obsłudze narzędzie, do którego mogą mieć dostęp Rodzice za pośrednictwem Internetu.

Korzyści dla Rodziców płynące z korzystania z e-dziennika:

  • - wgląd do planu lekcji,
  • - możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
  • - stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
  • - szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

Z elektronicznego dziennika mogą korzystać także Uczniowie mając wgląd we własne oceny.

Rodzic może uzyskać dostęp do e-dziennika z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych. 

Szczegółowe informacje na stronie: portal.librus.pl