wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Historia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń szkolnych

1945

 • 8 maja - zawiązanie komitetu organizacyjnego w składzie: Andrzej Oleś (przewodniczący), dr Helena Malinowska, Stefania Zbyszewska, Wojciech Durek, Henryk Czarnecki, później: Jan Zaremba, Feliks Tobera i Edmund Massalski, którego celem było założenie w Kielcach szkoły rzemiosł artystycznych.
 • 6 sierpnia- powołanie Henryka Czarneckiego na dyrektora szkoły.
 • 9 listopada- utworzenie na podstawie koncesji kuratorium szkolnego kieleckiego wojewódzkiej szkoły rzemiosła Artystycznego z siedzibą w dawnych koszarach przy ul. Leonarda, w budynku Szkoły muzycznej przy ul. Gwardii ludowej oraz w budynku przy placu zamkowym. funkcjonowały pracownie: tkacka, rzeźbiarska, stolarska, introligatorska, fotograficzna, zabawkarstwa.

1946

 • - przekazanie szkole lokalu składającego się z 1 1 pomieszczeń przy ulicy daszyńskiego i zorganizowanie warsztatu stolarskiego w hali przy ulicy składowej. 1 949 •1 maja - przejęcie szkoły przez ministerstwo kultury i sztuki, zmiana programu nauczania i nadanie nazwy państwowe liceum technik plastycznych.

1950

 • - wystawa dorobku artystycznego szkoły w muzeum świętokrzyskim inicjująca zwyczaj eksponowania prac uczniów muzeum.

1951

 • - 31 maja - pierwszy egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło 31 abiturientów.

1953

 • - oddanie do użytku nowego baraku przeznaczonego na pracownię rzeźby.

1955

 • - pierwszy jubileusz szkoły uczczony wystawą w muzeum świętokrzyskim obrazującą dziesięcioletni dorobek w dziedzinach: rysunek, malarstwo, rzeźba, tkactwo i introligatorstwo.

1967

 • - początek budowy obecnego gmachu szkolnego przy ulicy związku walki młodych (dziś radiowej) i internatu przy alei tysiąclecia państwa polskiego.
 • - przyjęcie nowej nazwy szkoły: państwowe liceum sztuk plastycznych.
 • - 4 września - Stefan Dulny zostaje dyrektorem szkoły.

1969

 • - grudzień - szybka przeprowadzka do nowego gmachu szkoły.
 • - 2 maja - pierwsza matura w nowym budynku szkolnym.
 • - 2 września - inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły

1970

 • - obchody 2 5-lecia szkoły uświetnione koncertem z udziałem artystów warszawskich, m.in. Wandy Polańskiej, Ryszarda Tarasina, Karin Stanek.
 • - 10 października - otwarcie w internacie klubu „Stara Szafa".

1971

 • - utworzenie w szkole nowej specjalności - ceramiki artystycznej.

1973

 • - 19 czerwca - uroczystość nadania szkole imienia Józefa Szermentowskiego, artysty malarza urodzonego w Bodzentynie.

1974

 • - 19 czerwca - powołanie Jana Kopertowskiego na stanowisko dyrektora szkoły.

1979

 • - 1 września - nominacja Tadeusza Maja na dyrektora szkoły.

1980

 • - uroczystości z okazji 3 5-lecia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.

1981

 • - nawiązanie przez szkołę współpracy z galerią BWA „piwnice", co zaowocowało organizowaniem corocznych wystaw prac dyplomowych.
 • - 23-28 marca - zorganizowanie pierwszego objazdu zabytkoznawczego - tradycja kontynuowana do 1 988 r.

1984

 • - 3 stycznia - utworzenie przy szkole państwowego ogniska plastycznego.

1985

 • - pierwsza sesja naukowa: dni kultury antycznej, która dała początek tradycji organizowania kolejnych sesji w cyklicznym układzie chronologicznym - do dni kultury współczesnej, ostatnie marcu 2010 roku.
 • - 21 września - uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Szermentowskiego w trakcie obchodów 40-lecia szkoły, zrealizowanego wg uczniowskiego projektu Tomasza Pietrzyka wykonanego pod kierunkiem nauczycieli: Wacława Staweckiego i Czesława Zagdana.

1986

 • - 21 października - powołanie zespołu państwowych szkół sztuk plastycznych, w skład którego weszły państwowe liceum sztuk Plastycznych i nowe państwowe policealne Studium Plastyczne.

1987

 • - 1 stycznia- przyjęcie Szkoły w poczet Szkół Stowarzyszonych w UNESCO.

1987

 • - pierwszy z cyklicznie przeprowadzanych do dziś konkursów na „pracę miesiąca" z rysunku i malarstwa.

1990

 • - inauguracja roku szkolnego jako roku 200 rocznicy konstytucji 3 maja - początek tradycji lat monograficznych.
 • - wystawa prac uczniów w ministerstwie kultury i sztuki.
 • - pierwsze szkolne „spotkanie wigilijne" z udziałem biskupa.

1991

 • - rok szkolny 1991/1992 - rok kultury żydowskiej.
 • - maj - ekspozycja prac uczniów „Czas oświecony wolną polskę ubezpieczający" w budynku sejmu RP.
 • - 1 września - utworzenia 5-letniej państwowej szkoły umiejętności plastycznych. Powołanie nowej specjalności: Artystyczne techniki malarskie i pozłotnicze.

1992

 • - rok szkolny 1 992/1 993 - rok kultury chrześcijańskiej.

1993

 • - Rok szkolny 1993/1994 - Rok Kultury Amerykańskiej.
 • - 4 kwietnia - uroczyste obchody niedzieli palmowej na ulicach miasta poprzez przywołanie staropolski eco obrzędu Triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy".
 • - pierwsza wystawa z cyklu wystaw w nowo otwartej szkolnej galerii mistrzów.

1994

 • - rok szkolny 1994/1995 - rok kultury niemieckiej.
 • - wystawa prac uczniów w pałacu prymasowskim w warszawie.

1995

 • - rok szkolny 1995/1996 - rok obchodów 50-lecia szkoły.
 • - obchody 50-lecia szkoły uwieńczone publikacją pamiętnika kieleckiego plastyka autorstwa Stanisława Mljasa opracowaniem graficznym Tadeusza Maja.

1996

 • - rok szkolny 1996/1997 - rok kultury skandynawskiej.
 • - utworzenie w szkole nowej specjalności - marketing dzieł sztuki.

1997

 • - rok szkolny 1997/1998 - rok kultury koreańskiej.
 • - 5 LISTOPADA - uroczysty pogrzeb dyrektora Tadeusza Maja. ustanie działalności państwowego policealnego studium plastycznego.

1998

 • - 1 czerwca - powołanie Piotra Rosińskiego na stanowisko dyrektora szkoły.
 • - rok szkolny 1998/1 99 - rok kultury austriackiej.

1999

 • - ROK SZKOLNY 1999/2000 - rok kultury śródziemnomorskiej.
 • - powstanie 6-letniej państwowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych realizującej program gimnazjum i liceum.

2000

 • - rok szkolny 2000/2001 - rok kultury świętokrzyskiej.
 • - organizacja pierwszego wyjazdu grupy uczniów pod opieką nauczycieli w celu renowacji nagrobków wybitnych polaków na cmentarzu Montmorency pod Paryżem.

2001

 • - rok szkolny 2001/2002 - rok patrona szkoły.

2002

 • - 9 lipca - utworzenie zespołu państwowych szkół plastycznych, w skład którego weszły nowo powołane 4-letnie państwowe liceum Plastyczne oraz 6-letnia państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk pięknych
 • - utworzenie w Szkole nowej specjalności - grafika.

2003

 • - 15 maja - objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Marię Kowalczyk.
 • - rok szkolny 2003/2004 - rok dziedzictwa kulturowego europy.
 • - ustanie działalności szkoły umiejętności plastycznych.
 • - zmiana specjalności marketing dzieł sztuki na reklama wizualna.

2004

 • - wystawa prac uczniowskich „dziedzictwo kulturowe europy" w senacie RP.
 • - ekspozycja prac uczniów w narodowym banku polskim w ramach obchodów 80-lecia nbp.

2005

 • - rok szkolny 2005/2006 - rok „pamięć i tożsamość".
 • - otwarcie wyremontowanej galerii prac uczniów w pracowniach.
 • - obchody jubileuszu 60-lecia szkoły: zjazd absolwentów oraz wystawa prac absolwentów i nauczycieli w BWA.
 • - ustanie działalności 5-letniego państwowego liceum sztuk plastycznych.

2006

 • - wizyta uczniów z czeskiej szkoły ave art z Ostrawy w ramach programu Leonardo. - realizacja projektu praca dla plastyka we współpracy z NBP.

2007

 • - powstanie przy szkole stowarzyszenia pro arte, prowadzącego działalność edukacyjną, artystyczną i kulturalną oraz wspomagającego działalność szkoły.
 • - udział Szkoły w projekcie finansowanym ze środków unii Europejskiej Nasza Szkoła.
 • - warsztaty hiszpańskich nauczycieli i uczniów z EscuelaHaller la Merced w Cordobie w ramach programu Leonardo.

2008

 • - nawiązanie przez szkołę współpracy z radą ochrony pamięci walk i męczeństwa i początek corocznych wyjazdów uczniów i nauczycieli w celu przeprowadzenia renowacji polskich nagrobków na zagranicznych cmentarzach: Montmorency we Francji i bernardyńskim w Wilnie.
 • - Kielecki Plastyk jako jedyna szkoła artystyczna w Polsce i jedna z trzech szkół kieleckich otrzymał Certyfikat jakości „Szkoła przedsiębiorczości".
 • - wprowadzenie obowiązkowych plenerów rysunkowo-malarskich.

2009

 • - realizacja projektu pejzaż geologiczny.

2010

 • - uroczyste obchody 65-lecia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.