wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Wolontariat

„Ci, którzy są wystarczająco szaleni by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają”
Walter Isaacson


Działalność charytatywna stała się już tradycją naszej szkoły. Każdego roku uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców podejmują szereg różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza osób potrzebujących. Wynika to z ogromnej wrażliwości uczniów szkoły artystycznej. Działania na rzecz innych nie tylko przynoszą konkretne efekty materialne, ale też, a może przede wszystkim, wzbogacają duchową sferę życia, rozwijają wrażliwość, empatię, społeczną aktywność i dają szansę stania się lepszym człowiekiem. A to jest bardzo ważne i cenne dla przyszłych artystów.

Działające w szkole koło wolontariatu włącza się w ogólnopolskie oraz lokalne akcje organizowane na rzecz ludzi potrzebujących np. „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, zbiórki żywności prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Kielecki Bank Żywności. Uczestniczymy w kampanii „Pola Nadziei” i wspieramy fundacje, stowarzyszenia oraz osoby, które w naszym środowisku podejmują działania na rzecz potrzebujących np. poprzez udział   w kwestach czy wykonanie prac plastycznych.

Nasza działalność wolontarystyczna została czterokrotnie uhonorowana I nagrodą w Ogólnopolskim Biennale „Pejzaż ludzki” w kategorii aktywności społecznej „pro publico bono” (2005r., 2007r., 2015r., 2017r.) organizowanym przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie pod hasłem „Życie jako inspiracja działań artystycznych”.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby realizować się w pracy na rzecz innych osób i zdobyć nowe doświadczenia, mogą zgłaszać się do opiekunów szkolnego wolontariatu: p. Magdaleny Kobiałki oraz p. Jowity Janduły-Wójcik.