wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Wchodzi w skład Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. POSSP to 6 letnia szkoła artystyczna dająca wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie gimnazjum i liceum. Obok bloku zajęć ogólnokształcących, szkołę tę wyróżniają atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania.

Po ukończeniu klasy drugiej uczniowie wybierają specjalizację spośród następujących:

  • - techniki rzeźbiarskie
  • - techniki druku artystycznego
  • - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
  • - tkanina artystyczna
  • - ceramika artystyczna
  • - meblarstwo artystyczne

Uwieńczeniem nauki jest praca dyplomowa w zakresie wybranej specjalności, realizowana w ostatniej klasie oraz egzamin maturalny.

Po klasie III POSSP uczniowie zdają egzamin gimnazjalny. Osiągają na tym polu bardzo dobre wyniki, co plasuje szkołę w czołówce rankingu gimnazjów miasta Kielce.

Prowadzona od kilku lat przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ogólnopolska analiza działań szkół pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych opierająca się na badaniach edukacyjnej wartości dodanej lokuje szkołę w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w prestiżowym gronie szkół sukcesu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wyniki pozwoliły nam w najbliższej przyszłości na znalezienie się w tym prestiżowym gronie także w części matematyczno-przyrodniczej. Wynik egzaminu w maju 2010 napawa optymizmem i zbliża szkołę do grona szkół sukcesu.

Szkoła dysponuje budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne ogólnokształcące, budynkiem pracowni artystycznych oraz internatem.