wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

Państwowe Liceum Plastyczne

Wchodzi w skład Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Jest 4 letnią szkołą artystyczną dającą specjalistyczne wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie liceum.

W szkole funkcjonują następujące specjalizacje:

  • - techniki rzeźbiarskie
  • - techniki druku graficznego
  • - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
  • - tkanina artystyczna
  • - ceramika artystyczna
  • - meblarstwo artystyczne

Uzupełnieniem głównego przedmiotu zawodowego są atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania. W ostatniej klasie uczniowie wykonują pracę dyplomową w zakresie wybranej specjalizacji i zdają egzamin maturalny.

Szkoła dysponuje budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne ogólno-kształcące, budynkiem pracowni artystycznych oraz internatem.