Aktualności

Aktualności

Święto Szkoły pod znakiem słonecznej Hiszpanii

    Tegoroczne Święto Szkoły upłynęło pod znakiem, czy może nawet słońcem, Hiszpanii, a sprzyjały temu różne wydarzenia. Przede wszystkim szkoła realizuje aktualnie projekt „Rozwój technik rzemiosła artystycznego – mobilność uczniów i nauczycieli kieleckiego Plastyka” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, połączony z wyjazdami uczniów i nauczycieli do Hiszpanii.  Co więcej obecnie trwa rekrutacja do jego drugiej edycji i w związku z tym w przyszłym roku szkolnym kolejne grupy uczniów wyjadą na dwutygodniowe praktyki do Sewilli i Granady. W ostatnim czasie gościmy również 3 uczennice z zaprzyjaźnionej szkoły w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +, które wzięły udział w naszym Święcie.

Czytaj więcej...

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uczennica naszej szkoły - Julia Górka otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągniecia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019.
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

II edycja rekrutacji do projektu hiszpańskiego

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD DO HISZPANII W RAMACH PROJEKTU jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłszeń projektowych

„Rozwój technik rzemiosła artystycznego - mobilność uczniów i nauczycieli kieleckiego Plastyka” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Realizowane będą 3 dwutygodniowe wyjazdy 17-osobowych grup uczniów:
•    II wyjazd do Sewilli (Hiszpania)
Realizacja: październik 2019, praktyka w Escuela de Arte de Sevilla

•    III i IV wyjazd do Granady (Hiszpania)
Realizacja: w okresie marzec – maj 2020, praktyka m.in. w Escuela de Arte de Granada

Formularze rekrutacyjne można pobierać u wychowawców klas od 27 maja 2019 r. Kryteria naboru przedstawione są w regulaminie rekrutacji do projektu.
Formularze należy składać do wychowawców klas do dnia 4 czerwca 2019 r.

REGULAMIN PROJEKTU

 

Młodzi artyści czytali kielczanom

20 maja br., młodzież naszej Szkoły, czytając na głos teksty Gustawa Herlinga Grudzińskiego w autobusie linii 46, w tak nietypowy sposób, uczciła 100 rocznicę jego urodzin.  Celem akcji  było przybliżenie mieszkańcom naszego miasta sylwetki oraz twórczości urodzonego w Kielcach pisarza. Wydarzenie zbudziło wiele emocji, zostało bardzo dobrze przyjęte, a uczniów nagradzano brawami. 

Czytaj więcej...

Uczniowie Plastyka odbierają nagrody!

 

17 maja br. o godz. 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podczas spotkania z Panią Martą Herling nasi uczniowie odebrali nagrody w konkursie Plastycznym Gustaw Herling Grudziński - 100 rocznica urodzin.

Czytaj więcej...