Informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKA INTERNATU ZPSP

  • Rodzice uczniów mieszkających w internacie wnoszą opłatę za posiłki w stołówce internatu (koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie) oraz zakwaterowanie (opłata uzależniona od ilości osób mieszkających w danym pokoju).
  • Opłat należy dokonywać przelewem, z wyraźnym zaznaczeniem kogo i czego wpłata dotyczy, na konto: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
    im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
    ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce
    NBP O/O 12 1010 1238 0815 3313 9134 0000