Martwa natura. Moje spojrzenie. 2019

Konkurs plastyczny dla uczniów III klas gimnazjów i VIII klas szkoły podstawowej

„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - OWOCE I WARZYWA”
III Edycja

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w zabawie plastycznej, której celem będzie stworzenie kompozycji rysunkowej lub malarskiej, w której dominować będą obserwowane przez Was owoce i warzywa. Oczekujemy, że Wasze prace będą zawierały indywidualne spojrzenie na temat - to Wy wskażecie nam, co jest dla Was najważniejsze - ciekawa kompozycja, ukazanie proporcji, przestrzeni, koloru czy może różnorodności faktur.

Martwa natura, zgodnie z Małym Słownikiem Terminów Plastycznych, to przede wszystkim:
„1. zestawienie kilku przedmiotów codziennego użytku, oglądanych jako całość; także kwiaty, owoce, ubita zwierzyna, trofea myśliwskie itp.; 2. - obraz, którego tematem są takie przedmioty; (...)”.

Organizator Konkursu:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

Cele konkursu:
1.    Propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych;
2.    Zapoznawanie z twórczością artystów sztuki nowożytnej;
3.    Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej uczestników;
4.    Propagowanie umiejętności komponowania i świadomego stosowania środków wyrazu rysunkowych i malarskich.

Uczestnicy:
    Konkurs adresowany jest do uczniów klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej.

Warunki:
1.    Przedmiotem konkursu są prace rysunkowe i/lub malarskie, których tematem jest martwa natura - owoce i warzywa. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
•    rysunku
•    malarstwa.
2.    Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.
3.    Zgłaszane prace powinny mieć format 50x70 cm i być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.
4.    Prac nie należy rolować.

Terminy:
    Prace na konkurs należy nadsyłać na adres organizatora:
    Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego,
    ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce do dnia 8 kwietnia 2019 r. Podsumowanie konkursu
    i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 26 kwietnia podczas Dnia Otwartego Szkoły.
    W tym dniu każdy uczestnik konkursu będzie mógł wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach  plastycznych.

Wyniki konkursu:
1.    Prace oceni Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, świadome stosowanie środków plastycznych, oryginalność ujęcia tematu, kompozycja, estetyka pracy.
3.    O wynikach konkursu organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub mailowo.
4.    Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.plastyk.kielce.pl

Nagrody:
1.    W każdej z wymienionych kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz wyróżnienia;
2.    Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Postanowienia końcowe:
1.    Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów.
2.    Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

Kontakt:
    Szkoła - tel.: 41 344 47 39
    Nauczyciel odpowiedzialny: dr Iwona Stachura, nauczyciel rysunku i malarstwa,
    tel.: 694 05 86 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGULAMIN DO POBRANIA