Dyplom 2010

Egzamin Dyplomowy  odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się dwóch części:
- praktycznej – polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium  martwej natury lub pejzażu),
- teoretycznej – egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk  w zakresie wybranej specjalności.
Tradycją Szkoły jest prezentowanie prac dyplomowych w Galerii BWA w Kielcach. W roku 2010  eksponowano wszystkie prace wykonane w ramach specjalności:

Techniki malarskie i pozłotnicze - nauczyciele prowadzący: Bernarda Galus–Strąk, Tomasz Szpak

Ceramika - nauczyciele prowadzący: Eliza Rajsz, Agnieszka Pągowska, Anna Berniker

Tkanina artystyczna - nauczyciele prowadzący: Agnieszka Gołębiowska, Wiesława Szewczuk-Borowiecka

Techniki rzeźbiarskie - nauczyciele prowadzący: Anna Dulny-Perlińska, Remigiusz Sennik

Techniki graficzne - nauczyciel prowadzący: Stanisław Kowalczyk

Meblarstwo - nauczyciele prowadzący: Jan Ptak, Tomasz Ozga

Wybrane prace z przedmiotu rysunku i malarstwa - nauczyciele prowadzący: Magdalena Kubacka i Kazimierz Kielian