Dyplom 2011

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się dwóch części:

  • - praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
  • - teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

Tradycją Szkoły jest prezentowanie prac dyplomowych w Galerii BWA w Kielcach. W roku 2011 eksponowano wszystkie prace wykonane w ramach specjalności:

Formy użytkowe - techniki malarskie i pozłotnicze - nauczyciele prowadzący: Bernarda Galus Strąk, Anna Stępień, Tomasz Szpak.

Formy użytkowe - ceramika - nauczyciele prowadzący: Eliza Rajsz, Ewa Samulik- Ryłko, Agnieszka Pągowska.

Formy użytkowe - tkanina artystyczna - nauczyciele prowadzący: Zdzisław Surowiec, Małgorzata Surma.

Techniki rzeźbiarskie - nauczyciele prowadzący: Paweł Witkowski, Remigiusz Sennik.

Techniki graficzne - nauczyciel prowadzący: Małgorzata Łągiewka, Stanisław Kowalczyk

Formy użytkowe - meblarstwo - nauczyciele prowadzący: Jan Ptak, Tomasz Ozga

oraz

wybrane prace z przedmiotu rysunku i malarstwa - nauczyciele prowadzący: Magdalena Kubacka, Iwona Stachura, Leszek Niciński.