Dyplom 2012

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się dwóch części:

  • - praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
  • - teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2012 prezentowana była w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach  (nowej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej)

Formy użytkowe - ceramika
nauczyciele prowadzący: p. Ewa Samulik-Ryłko, p. Anna Berniker

Formy użytkowe - tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Agnieszka Gołębiowska, Małgorzata Babicka - Szajewska

Formy użytkowe – techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Anna Stępień, p. Tomasz Szpak

Techniki graficzne
nauczyciel prowadzacy p. Małgorzata Łągiewka

Techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Wacław Stawecki, p. Remigiusz Sennik

Wybrane prace z rysunku i malarstwa
nauczyciele prowadzący: p. Magdalena Kubacka, p. Kazimierz Kielian, p. Leszek Niciński