Dyplom 2013

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się z dwóch części:

  • - praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
  • - teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2013 prezentowana była w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach (nowej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej).

Formy użytkowe – techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus-Strąk, p. Tomasz Szpak

Formy użytkowe - tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Maria Kowalczyk, Małgorzata Surma

Formy użytkowe – meblarstwo
nauczyciele prowadzący: p. Jan Ptak, p. Tomasz Ozga

Techniki graficzne IV a
nauczyciel prowadzący: p. Mariola Kiszel-Bilska

Techniki graficzne VI c
nauczyciel prowadzący: p. Stanisław Kowalczyk

Techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Paweł Witkowski, p.  Stanisław Kowalczyk

Wybrane prace z rysunku i malarstwa
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus-Strąk, p. Magdalena Kubacka, p. Leszek Niciński, p. Iwona Stachura