Dyplom 2014

Dyplom 2014

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się z dwóch części:

- praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
- teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2014 po raz pierwszy prezentowana była w Galerii Sztuki Współczesnej Winda w Kielcach.

Formy użytkowe – techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus-Strąk, p. Tomasz Szpak

Formy użytkowe - tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Agnieszka Gołębiowska, Wioletta Socha

Formy użytkowe – meblarstwo
nauczyciele prowadzący: p. Jan Ptak, p. Tomasz Ozga

Techniki graficzne
nauczyciel prowadzący: p. Stanisław Kowalczyk

Techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Anna Dulny-Perlińska, p. Remigiusz Sennik

Wybrane prace z rysunku i malarstwa
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus-Strąk, p. Magdalena Kubacka, p. Jordan Sobierajski, p. Iwona Stachura