Dyplom 2015

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się dwóch części:

  • - praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
  • - teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2015 po kolejny prezentowana była w Galerii Sztuki Współczesnej Winda w Kielcach. W roku 2015 eksponowano prace wykonane w ramach wszystkich specjalności nauczanych w Szkole:

Formy użytkowe - techniki malarskie i pozłotnicze - nauczyciele prowadzący: Bernarda Galus Strąk, Anna Stępień, Tomasz Szpak.

Formy użytkowe - ceramika - nauczyciele prowadzący: Eliza Rajsz,, Agnieszka Pągowska.

Formy użytkowe - tkanina artystyczna - nauczyciele prowadzący: Zdzisław Surowiec, Małgorzata Surma.

Techniki rzeźbiarskie - nauczyciele prowadzący: Anna Dulny –Perlińska, Paweł Witkowski, Remigiusz Sennik.

Techniki graficzne - nauczyciel prowadzący: Małgorzata Łągiewka, Stanisław Kowalczyk.

Formy użytkowe - meblarstwo - nauczyciele prowadzący: Jan Ptak, Tomasz Ozga

oraz

wybrane prace z przedmiotu rysunku i malarstwa - nauczyciele prowadzący: Magdalena Kubacka, Iwona Stachura, Jordan Sobierajski.