Dyplom 2016

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP.  Składa się z dwóch części:
•    praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności oraz prezentacji prac: z rysunku (studium postaci) i malarstwa (studium martwej natury lub pejzażu),
•    teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2016 prezentowana była Galerii Sztuki Współczesnej Winda

W tym roku szkolnym Dyplom realizowany był na wszystkich specjalnościach nauczanych w Szkole:

Formy użytkowe – techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Anna Stępień, p. Tomasz Szpak

Formy użytkowe - tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Agnieszka Gołębiowska, Alicja Jarczyńska

Formy użytkowe – meblarstwo
nauczyciele prowadzący: p. Jan Ptak, p. Tomasz Ozga

Formy użytkowe – ceramika
nauczyciele prowadzący: p. Eliza Rajsz, p. Anna Berniker, p. Agnieszka Pągowska

 

Techniki graficzne
nauczyciel prowadzący: p. Stanisław Kowalczyk

Techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Paweł Witkowski, p.  Remigiusz Sennik