Dyplom 2017

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się z dwóch części:

•    praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności
•    teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.

W bieżącym roku szkolnym wystawa Dyplom 2017 prezentowana była w Galerii Sztuki Współczesnej Winda, działającej przy Kieleckim Centrum Kultury.

W tym roku szkolnym Dyplom realizowany był na czterech z sześciu specjalności nauczanych w Szkole:

Specjalność - techniki malarskie, specjalizacja - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus - Strąk, p. Tomasz Szpak

 

Specjalność: formy użytkowe  – wzornictwo,  specjalizacja: tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Maria Kowalczyk, p. Alicja Jarczyńska, p. M. Surma

 

Specjalność: techniki graficzne,  specjalizacja: techniki druku artystycznego
nauczyciel prowadzący: p. Stanisław Kowalczyk

 

Specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacja: techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Paweł Witkowski, p.  Remigiusz Sennik

Rysunek i malarstwo