Dyplom 2018

Egzamin Dyplomowy odbywa się w kwietniu - na zakończenie ostatniej klasy PLP i POSSP. Składa się z dwóch części:
•    praktycznej - polegającej na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalności
•    teoretycznej - egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu dyplomowego uczeń kończy szkołę uzyskując tytuł plastyk w zakresie wybranej specjalności.
W bieżącym roku szkolnym  tematyka prac dyplomowych  dotyczyła kultury ormiańskiej a wystawa Dyplom 2018 prezentowana była w Galerii Sztuki Współczesnej Winda, działającej przy Kieleckim Centrum Kultury.
W tym roku szkolnym Dyplom realizowany był na wszystkich  sześciu specjalnościach nauczanych w Szkole:

Specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacja: ceramika artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Eliza Rajsz, p.  Agnieszka Pągowska

 

Specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: meblarstwo artystyczne
nauczyciele prowadzący: p. Jan Ptak, p.  Tomasz Ozga

Specjalność - techniki malarskie, specjalizacja - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
nauczyciele prowadzący: p. Bernarda Galus - Strąk, p. Tomasz Szpak


 
Specjalność: formy użytkowe  – wzornictwo,  specjalizacja: tkanina artystyczna
nauczyciele prowadzący: p. Agnieszka Gołębiowska, p. Alicja Jarczyńska


 
Specjalność: techniki graficzne,  specjalizacja: techniki druku artystycznego
nauczyciel prowadzący: p. Stanisław Kowalczyk, p. Tomasz Ozga

Specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacja: techniki rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: p. Anna Dulny - Perlińska, p. Remigiusz Sennik