Ogłoszenia

loga na strone  kopia

UWAGA!

Informujemy, że do 12 grudnia 2018 r.

można jeszcze zgłaszać swój udział w Projekcie

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu - cykl II

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu - cykl I

Regulamin projektu - cykl I i II

Formularz rekrutacji dla uczniów - cykl II

Formularz rekrutacji dla uczniów - cykl I

Formularz rekrutacji dla nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa i oświadczenia o przetwarzaniu danych - cykl II

Deklaracja uczestnictwa - cykl I