Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do Państwowego Licem Plastycznego  (dla uczniów po III klasie gimnazjum - szkoła 4-letnia)

oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej - szkoła 5-letnia)

 

Od 28 stycznia 2019 r. rozpoczynają się bezpłatne konsultacje dla kandydatów obydwu szkół według harmonogramu zamieszczonego poniżej

Harmonogram bezpłatnych konsultacji dla kandydatów na rok szkolny 2019/2020 (kliknij, żeby pobrać)

UWAGA!  Uczniowie korzystający z konsultacji  z rysunku  i  malarstwa  proszeni są o przynoszenie ze sobą niezbędnych materiałów: malarstwo - kartki 50 x 70 cm, klamerki, pędzle, palety i farby.
rysunek -  kartki 50 x 70 cm, klamerki, ołówki, temperówki, gumki.

Kandydaci zgłaszają się do pracowni artystycznych szkoły (informacje na temat sali, w których odbywać się będą konsultacje udziela pracownik portierni). Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się ani też zapisywania. Należy jednak dostosować się do terminów wymienionych w harmonogramie.

 

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji: 

 Państwowe Licem Plastyczne w Kielcach (PLP) - szkoła po III klasie gimnazjum

Informator do Państwowego Liceum Plastycznego na rok szkolny 2019/2020  (kliknij, żeby pobrać)

Wniosek do Państwowego Liceum Plastycznego na rok szkolny 2019/2020 (kliknij, żeby pobrać) 
 

 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach (PLSP) - szkoła po VIII klasie podstawówki

Informator do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2019/2020 (kliknij, żeby pobrać)   

Wniosek do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2019/2020 (kliknij, żeby pobrać)