ZADANIA DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH PRZEZ
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W WYSOKOŚCI 49 200  zł
W TERMINIE OD 2016-04-04 DO 2016-11-30
 
ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZADANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY - INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM ROZBUDOWY ZPSP W KIELCACH

mkidn 01 cmyk

 

 

ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH PRZEZ
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W WYSOKOŚCI 70 725,00  zł
W TERMINIE OD 01.04.2015 DO 31.12.2015
 
ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZADANIE W INTERNACIE ZPSP W KIELCACH:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU

mkidn 01 cmyk
 

 

TERMOMODERNIZACJA

 

PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK SZKOLNICTWA

ARTYSTYCZNEGO

 

przygotowanie dokumentacji

 

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/termomodernizacja-szkol-artystycznych-5456.php 

 http://cea.art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

 

 

 

ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH PRZEZ 

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W WYSOKOŚCI 200 000 zł

ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZADANIE: 

PRZEBUDOWA INTERNATU ZPSP W ZAKRESIE WYDZIELENIA INDYWIDUALNYCH ŁAZIENEK PRZY POKOJACH MIESZKALNYCH

msdin

 

tablica