wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

KOMPETENTNY NAUCZYCIEL KLUCZEM DO ROZWOJU SZKOŁY

 

O PROJEKCIE

Projekt trwa od 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r.

Jego głównym celem jest podniesienie praktycznych umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów artystycznych (nauka języka Hiszpańskiego w szkole językowej w Hiszpanii) oraz kurs metodyczny w Hiszpanii dla lektora języka hiszpańskiego naszej szkoły. Te działania z kolei mają na celu m.in. pogłębienie zapoczątkowanej już wcześniej współpracy z hiszpańskimi szkołami artystycznymi, wymianę doświadczeń, wprowadzenie do nauczania nowych rozwiązań i technologii. Wszystkie te działania przyczynią się do podniesienia jakości zajęć dydaktycznych w ZPSP w Kielcach i poszerzenia oferty edukacyjnej naszej Szkoły.

Projekt: Kompetentny nauczyciel kluczem do rozwoju szkoły realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)Mobilność kadry edukacji szkolnej - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W jego ramach każdy uczestnik może wziąć udział w jednej mobilności - łącznie 7 nauczycieli (intensywny kurs językowy w Hiszpanii - dla 6 nauczycieli oraz kurs metodyczny, również w Hiszpanii, dla 1 nauczyciela).
 
 

PRZYGOTOWANIA

Na początku marca 2016 r. odbyła się rekrutacja do projektu wśród nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Regulamin rekrutacji

Ponadto:

- nauczyciele odbyli kurs przygotowawczy z języka hiszpańskiego, prowadzony przez lektora naszej szkoły: podstawowy oraz na poziomach A1 i A2, dla tych, którzy już mieli kontakt z hiszpańskim.

- została wybrana szkoła języka hiszpańskiego: AIL Madrid.

 

REALIZACJA PROJEKTU (MOBILNOŚĆ)

 Od  23 maja do 3 czerwca 2016 r. siedmiu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowych intensywnych (na poziomach A1, A2, B1) kursach języka hiszpańskiego w Madrycie oraz kursie metodycznym dla uczących języka hiszpańskiego.
Uczestnikami kursów językowych w madryckiej szkole AIL Madrid byli nauczyciele przedmiotów artystycznych: Maria Kowalczyk, Małgorzata Surma, Agnieszka Pągowska, Kazimierz Kielian, Tomasz Ozga, Paweł Witkowski. Nauczycielka języka hiszpańskiego Aleksandra Polesek uczestniczyła w kursie metodycznym. Pogłębiona znajomość języka hiszpańskiego z pewnością przyczyni się do efektywniejszej współpracy z hiszpańskimi szkołami artystycznymi.
Podczas pobytu nauczyciele nawiązali współpracę z kolejną hiszpańską szkołą Escuela de Arte La Palma w Madrycie. Uczestniczyli w wernisażu wystawy końcoworocznej prac uczniów, odwiedzili poszczególne pracownie artystyczne poznając rodzaje realizowanych tam ćwiczeń plastycznych oraz efekty nauczania w postaci wyeksponowanych prac uczniów.

 

WYKORZYSTANIE NABYTYCH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 W dniach od 6 do 18 czerwca 2016 r. gościliśmy w naszej szkole  studentki Escuela de Arte de Granada w ramach programu Erasmus+. Teresa Cruz Miranda i Ana Isabel Jiménez Alcaide realizowały praktyki w pracowni ceramiki i pracowni grafiki. Dzięki przygotowaniu językowemu nauczyciele mogli sprawniej przeprowadzić zajęcia z praktykantkami oraz wykorzystać pobyt studentek do  wymiany doświadczeń w zakresie technik i technologii stosowanych w różnych pracowniach w szkole hiszpańskiej.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Prezentacja

 

 

 

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: