wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

MOBILNY PLASTYK. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELI

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacji - do pobrania

Formularz decyzji Komisji rekrutacyjnej

 

Projekt MOBILNY PLASTYK. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELI jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej ZPSP w Kielcach poprzez podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie języka hiszpańskiego, które przyczynią się do podniesienia jakości zajęć dydaktycznych i poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.
Nauczyciele wezmą udział w trzech typach mobilności: kurs, obserwacja zajęć (job shadowing) i prowadzenie zajęć w szkole partnerskiej (teaching assignment).

 

REALIZACJA PROJEKTU


I MOBILNOŚĆ - SZKOLENIE ZAGRANICZNE


W dniach od 21 maja do 1 czerwca 2018 r. czterech nauczycieli odbywało dwutygodniowy, intensywny kurs językowy w Hiszpanii. Kurs odbywał się w szkole językowej Don Quijote w Walencji.

 

undefined


II MOBILNOŚĆ – OBSERWACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PARTNERSKIEJ (JOB SHADOWING)


Ta mobilność odbywała się w dniach od 22 do 26 października 2018 r. Wzięło w niej udział 6 nauczycieli. Przez tydzień między innymi poznawali system kształcenia artystycznego w Hiszpanii oraz techniki i technologie stosowane w pracowniach: emalii, ceramiki, grafiki i tkaniny artystycznej. Zajęcia odbywały się w szkole artystycznej Escuela de Arte de Granada.

 

 WYSTAWA PRAC GRAFICZNYCH STUDENTÓW ESCUELA DE ARTE DE GRANADA

Wernisaż wystawy  odbył się 7 marca 2019 r. w pracowniach artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.
Na wystawie zaprezentowanych jest 28 grafik,  wykonanych przez 17 artystów. Autorzy pochodzą z Hiszpanii: Granady, Alicante, Sewilli, Cadiz i Walencji jak również z Wenezueli, Australii, Irlandii. Zarówno tematyka jak i technika prezentowanych prac jest bardzo szeroka. Możemy oglądać prace wykonane w technikach druku wklęsłego: sucha igła, technikach  trawionych akwaforta,  akwatinta i mezzotinta jak też  technikach druku wypukłego, gdzie na szczególną uwagę zasługują linoryty barwne 4-6 kolorowe wykonane techniką matrycy traconej.  Bardzo interesujące są również prace wykonane techniką ksylografii - drzeworytu (druku wypukłego) oraz jedna praca zrealizowana w technice druku płaskiego – algrafii.
   
Wystawę można oglądać do 2 kwietnia 2019 r.


III MOBILNOŚĆ – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PARTNERSKIEJ (TEACHING ASSIGNMENT)

Mobilność zrealizowana została w dniach 25-29 marca 2019 r. Nauczyciele prowadzili zajęcia w hiszpańskiej szkole artystycznej Escuela de Arte de Granada:
- 3 nauczycielki tkaniny artystycznej: Alicja Jarczyńska, Maria Kowalczyk i Małgorzata Surma prowadziły zajęcia w pracowni tkaniny;
- 1 nauczyciel języka angielskiego: Joshua Kingdom (native speaker) prowadził zajęcia języka angielskiego.

Uczniowie hiszpańscy mieli możliwość zapoznania się, poprzez przedstawione przez nauczycielki prezentacje multimedialne, z kolekcją arrasów wawelskich, specyfiką polskiej szkoły tkaniny i dorobkiem pracowni tkaniny artystycznej w ZPSP w Kielcach. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane były na pokazie techniki arrasu. Każdy uczeń wykonał fragment tkaniny na przygotowanych przez nauczycielki ramach z zaczętymi tkaninami. Zaprezentowana technika była pierwszym tego typu doświadczeniem dla uczniów hiszpańskich.

Nauczycielki przeprowadziły także warsztaty biżuterii z papieru. Pokazanie możliwości technicznych wykorzystujących ideę recyclingu spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów hiszpańskich. W warsztatach wzięli nauczyciele i uczniowie z różnych specjalizacji: projektowanie mody, biżuteria, emalia i ceramika.

Zajęcia z języka angielskiego przeprowadzone zostały dla dwóch grup uczniów:
- I grupa – w ramach lekcji języka angielskiego prowadzonych w szkole hiszpańskiej;
- II grupa – w formie dodatkowych zajęć dla uczniów przygotowujących się do mobilności w ramach programu Erasmus+.

Głównym założeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia było wykorzystanie posiadanych przez uczniów umiejętności w zakresie języka angielskiego z akcentem na doskonalenie sprawności mówienia.

Każda lekcja oparta  była na przygotowanym motywie przewodnim. Poruszane tematy obejmowały zagadnienia związane ze znaczeniem i pojmowaniem sztuki oraz tematykę podróżowania, zwyczajów i tradycji kultywowanych w Polsce i w Hiszpanii, cech charakteru i osobowości Polaków i Hiszpanów. Uczniowie zyskali pewność siebie w porozumiewaniu się  w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

WYSTAWA PRAC NASZYCH UCZNIÓW W ESCUELA DE ARTE DE GRANADA

27 marca w zaprzyjaźnionej hiszpańskiej Szkole Escuela de Arte de Granada odbył się wernisaż prac graficznych uczniów naszej Szkoły. Wystawę otwierali: Maria Kowalczyk dyrektor ZPSP w Kielcach oraz Blas Calero Ramos dyrektor szkoły w Granadzie.

PUBLIKACJE

Emalia: 

technika zdobienia wyrobów metalowych za pomocą szklistych powłok. Przewodnik metodyczny

Hiszpańsko – polski obrazkowy słownik terminów plastycznych:

Emalia

Tkanina

Rysunek i malarstwo

Grafika

Rzeźba

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: