wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

Projekt
"Rozwijanie kompetencji językowych uczniów" 
realizowany w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 WER19PMU20001

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - plik pdf

 

Karta zgłoszenia ucznia - do pobrania - plik pdf

 

 

Projekt jest realizowany w ramach działań "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 55 072,00 PLN.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2020r. do 28 lutego 2021r. i skierowany jest do uczniów i uczennic ZPSP.

 
Projekt zakłada udział 10 uczniów (grupie towarzyszyć będzie 2 opiekunów).

 

W ramach projektu przed wyjazdem uczestnicy skorzystają ze wsparcia językowego i kulturowego oraz będą realizowali wyznaczone zadania.

 

Organizacją partnerską jest szkoła AVE MARIA CASA MADRE z siedzibą w Granadzie.

 

Celem Projektu jest:

 
1) poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia językowego oraz artystycznego w ZPSP;
2) wspieranie rozwoju uczniów poprzez udział we wsparciu językowym w zakresie języka hiszpańskiego, co wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i do dalszego kształcenia;
3) wzbogacenie wiedzy uczestników Projektu na temat kultury i sztuki Hiszpanii;
4) zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, podniesienie sprawności komunikowania się w języku hiszpańskim oraz angielskim, budowanie więzi i relacji oraz szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur;
5) prezentacja umiejętności plastycznych uczniów w zakresie tworzenia prac rysunkowo-malarskich;
6) wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

 

Rekrutacja