wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

„ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW”
w ramach przedsięwzięcia realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (drugi nabór w roku 2019)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Czas trwania projektu:
1 września 2018r. – 30 czerwca 2023r.
numer projektu: 2019-2-PMU-2001
Kwota dofinansowania: 55072 PLN
1 września 2020r. – 15 listopada 2021r.

 

 

 

 

Mobilność młodzieży 17 października – 23 października 2021
10 uczennic ZPSP uczestniczyło w zajęciach w hiszpańskiej szkole Ave Maria Casa Madre w Granadzie
Podczas zajęć uczennice:
- poznały szkołę i jej specyfikę
- przygotowały i przedstawiły prezentacje: Moja szkoła i okolica, Spędzanie wolnego czasu, Historia Polski (wybrane aspekty), Kultura i tradycje w Polsce, Polski system edukacji, Tradycyjny polski taniec
- wzięły udział w lekcji języka angielskiego w szkole Ave Maria Casa Madre
- wzięły udział w zajęciach online z młodzieżą hiszpańską w szkole Ave Maria Casa Madre
- rozwinęły wszystkie kompetencje językowe w zakresie języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego
- podniosły sprawność komunikowania się w obu językach
- zwiększyły swoją motywację do nauki języków obcych
- poprowadziły zajęcia z rysunku dla młodzieży hiszpańskiej
- zaprezentowały swoje umiejętności plastyczne w zakresie tworzenia prac rysunkowo-malarskich
- przygotowały prace plastyczne Granada as I see it - pocztówki z Granady
- wzięły udział w warsztatach w języku angielskim w Parque de las Ciencias
- rozwinęły swoje kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, uczenia się, jak również kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie

 

Uczennice miały również możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu historii sztuki. Zwiedziły wiele zabytków Granady, m.in. Alhambrę, Klasztor Cartuja, Kościół Św. Jana oraz Katedrę.

 

10 listopada 2021r. Podsumowanie projektu „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów”. Prezentacja oraz wystawa zdjęć i prac wykonanych przez uczestników w Granadzie.

 

Podsumowanie projektu - Rozwijanie kompetencji językowych uczniów - PREZENTACJA - kliknij tutaj, aby pobrać - plik pdf

 

Podsumowanie projektu - Rozwijanie kompetencji językowych uczniów - PREZENTACJA (ver. English) - kliknij tutaj, aby pobrać - plik pdf

  

Harmonogram oraz zakres tematyczny przygotowania językowego oraz kulturowego do projektu - plik pdf

 

25 września 2020r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD DO HISZPANII W RAMACH PROJEKTU jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń projektowych „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - plik pdf

 

Karta zgłoszenia ucznia - do pobrania - plik pdf

 

 

Projekt jest realizowany w ramach działań "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 55 072,00 PLN.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2020r. do 28 lutego 2021r. i skierowany jest do uczniów i uczennic ZPSP.

 
Projekt zakłada udział 10 uczniów (grupie towarzyszyć będzie 2 opiekunów).

 

W ramach projektu przed wyjazdem uczestnicy skorzystają ze wsparcia językowego i kulturowego oraz będą realizowali wyznaczone zadania.

 

Organizacją partnerską jest szkoła AVE MARIA CASA MADRE z siedzibą w Granadzie.

 

Celem Projektu jest:

 
1) poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia językowego oraz artystycznego w ZPSP;
2) wspieranie rozwoju uczniów poprzez udział we wsparciu językowym w zakresie języka hiszpańskiego, co wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i do dalszego kształcenia;
3) wzbogacenie wiedzy uczestników Projektu na temat kultury i sztuki Hiszpanii;
4) zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, podniesienie sprawności komunikowania się w języku hiszpańskim oraz angielskim, budowanie więzi i relacji oraz szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur;
5) prezentacja umiejętności plastycznych uczniów w zakresie tworzenia prac rysunkowo-malarskich;
6) wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.