wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Rozwój Technik Rzemiosła Artystycznego - Mobilność Uczniów i Nauczycieli Kieleckiego Plastyka

Projekt „ROZWÓJ TECHNIK I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI KIELECKIEGO PLASTYKA”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach POWER 2014-2020
KA1- Mobilność edukacyjna
KA-102 Mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
Dofinansowanie projektu 644 932,63 PLN

 

 

 1. Prezentacja efektów warsztatów - Wystawa prac plastycznych

2. II wyjazd

II mobilność młodzieży 13 – 26 października 2019
17 uczniów ZPSP uczestniczyło w praktykach w hiszpańskiej szkole artystycznej Escuela de Arte de Sevilla

 

Podczas praktyk uczniowie:
• poznali szkołę i funkcjonujące w niej pracownie artystyczne
• analizowali przykładowe, archiwalne prace plastyczne wykonane w poszczególnych pracowniach
• poznali urządzenia, narzędzia i materiały do realizacji prac charakterystyczne dla danej techniki plastycznej i pracowni
• obsługiwali urządzenia znajdujące się w poszczególnych pracowniach
• pogłębili znajomość specjalistycznego słownictwa w języku hiszpańskim
• pogłębili znajomość warsztatu pracy w swojej dziedzinie
• poznali nowe techniki plastyczne
• zaprojektowali i wykonali formy artystyczne w poznanych technikach
• rozwinęli osobowość artystyczną

 

W pracowni ceramiki 3 uczniów
- poznało technikę cuerda seca i wykonało w tej technice formy płaskie i przestrzenne

W pracowni emalii 3 uczniów
- wykonało ćwiczenia w technice emalierskich: emalia malarska na płytce miedzianej, biżuteria inspirowana twórczością artysty Aleksandra Caldera, ćwiczenie eksperymentalne

W pracowni mozaiki 3 uczniów
- poznało technikę i technologię mozaiki i wykonało mozaiki według własnych projektów

W pracowni rzeźby 3 uczniów
- wykonało płaskorzeźby w drewnie cedrowym według autorskich projektów

W pracowni grafiki 2 uczniów
- poznało technikę akwaforty i akwatinty i wykonało prace w tych technikach według własnych projektów

W pracowni meblarstwa 3 uczniów
- poznało technikę taracea i wykonało szkatułki z wykorzystaniem wykonanych elementów intarsji

Ponadto uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu historii sztuki:
- poznali kulturę Hiszpanii i zabytki w Sevilli, Granadzie, Kordobie i Kadyksie

3. Job shadowing

mobilność nauczycieli JOB SHADOWING - poznawanie pracy na danym stanowisku przez obserwację

12 nauczycieli Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach uczestniczyło w 2 wyjazdach do hiszpańskiej szkoły artystycznej Escuela de Arte de Sevilla:
- 6 osób w terminie 20 - 24 maja 2019
- 6 osób w terminie 30 września - 4 października 2019

W ramach job shadowing nauczyciele:
*obserwowali zajęcia w pracowniach:
- sitodruku
- witrażu i technik zdobniczych na murze
- emalii
- polichromii i pozłotnictwa
- ceramiki
- technik rzeźbiarskich
- kowalstwa artystycznego
- mozaiki
- grafiki
- meblarstwa
*poznali system kształcenia artystycznego w Hiszpanii
*poznali organizację i wyposażenie poszczególnych pracowni
*wymienili doświadczenia zawodowe
*poznali nowe techniki
*zrealizowali małe formy artystyczne w różnych technikach
*zaprezentowali specyfiki i dorobek artystyczny ZPSP w Kielcach
*poznali kulturę Hiszpanii i zabytki Sewilli

4. Prezentacja efektów warsztatów - Wystawa prac plastycznych

5. I wyjazd

I mobilność młodzieży 30 marca – 13 kwietnia 2019
17 uczniów ZPSP uczestniczyło w praktykach w hiszpańskiej szkole artystycznej Escuela de Arte de Sevilla

 
Podczas praktyk uczniowie:
• poznali szkołę i funkcjonujące w niej pracownie artystyczne
• analizowali przykładowe, archiwalne prace plastyczne wykonane w poszczególnych pracowniach
• poznali urządzenia, narzędzia i materiały do realizacji prac charakterystyczne dla danej techniki plastycznej i pracowni
• obsługiwali urządzenia znajdujące się w poszczególnych pracowniach
• pogłębili znajomość specjalistycznego słownictwa w języku hiszpańskim
• pogłębili znajomość warsztatu pracy w swojej dziedzinie
• poznali nowe techniki plastyczne
• zaprojektowali i wykonali formy artystyczne w poznanych technikach
• rozwinęli osobowość artystyczną

 

W pracowni ceramiki 2 uczniów
- poznało technikę malowania aerografem i wykonało w tej technice hiperrealistyczny portret

W pracowni emalii 3 uczniów
- wykonało ćwiczenia w technice emalierskich: emalia malarska na płytce miedzianej oraz biżuterię: kolczyki, broszkę, zawieszkę, pierścionek

W pracowni mozaiki 6 uczniów
- poznało technikę i technologię mozaiki i wykonało mozaiki według własnych projektów

W pracowni witrażu 6 uczniów
- poznało technikę witrażu i wykonało: Świecznik, biżuterię, mała formę witrażową

Ponadto uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu historii sztuki:
- poznali kulturę Hiszpanii i zabytki w Sevilli, Granadzie, Kordobie i Kadyksie

6. Wsparcie kulturowe

7. Przygotowanie językowe

8. Informacja z aktualności:

Rekrutacja do nowego projektu - 23.01.2019

 

"ROZWÓJ TECHNIK RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI KIELECKIEGO PLASTYKA"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego POWERVET

Regulamin

Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny dla nauczycieli

Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny dla uczniów

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu - zajęcia w szkole hiszpańskiej 1-12 kwietnia 2019 r.

 

II edycja rekrutacji do projektu hiszpańskiego - 24.05.2019

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD DO HISZPANII W RAMACH PROJEKTU jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłszeń projektowych

„Rozwój technik rzemiosła artystycznego - mobilność uczniów i nauczycieli kieleckiego Plastyka” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Realizowane będą 3 dwutygodniowe wyjazdy 17-osobowych grup uczniów:
• II wyjazd do Sewilli (Hiszpania)
Realizacja: październik 2019, praktyka w Escuela de Arte de Sevilla

• III i IV wyjazd do Granady (Hiszpania)
Realizacja: w okresie marzec – maj 2020, praktyka m.in. w Escuela de Arte de Granada

Formularze rekrutacyjne można pobierać u wychowawców klas od 27 maja 2019 r. Kryteria naboru przedstawione są w regulaminie rekrutacji do projektu.
Formularze należy składać do wychowawców klas do dnia 4 czerwca 2019 r.

 

REGULAMIN PROJEKTU - kliknij tutaj, aby otworzyć

Rekrutacja