Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 INFORMACJE BIEŻĄCE:  aktualizacja 29.06.2020 r.

 

 Zasady bezpieczeństwa obwiązujące w trakcie egzaminów wstępnych
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach
1 i 2 lipca 2020 roku

 

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych:
•    Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
•    Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Przygotowanie się do egzaminu wstępnego.
 
1.    Egzamin wstępny odbędzie się w pracowniach artystycznych szkoły.
2.    Kandydaci do naszej szkoły przybędą na egzamin co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem.
3.    Na egzamin wstępny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4.    Kandydat nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
5.    W dniach egzaminów do budynku pracowni artystycznych mogą wejść tylko zdający. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane.
6.    Spotkanie przed egzaminem i podział na grupy odbędzie się przed budynkiem pracowni, każdy zdający będzie miał zmierzoną temperaturę.
7.    Czekając na wejście do pracowni  albo sali egzaminacyjnej, Kandydaci zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
8.    Każdy zdający powinien na egzamin wstępny zabrać ze sobą:
•    legitymację uczniowską lub inny dokument potwierdzający tożsamość Kandydata,
•    własne przybory nieodzowne w trakcie egzaminu: farby, pędzelki, pojemniczki na wodę, ołówki, strugaczkę, gumkę. Niedozwolone jest pożyczanie lub wymienianie się wymienionymi przyborami.
•    Kandydat może mieć ze sobą podczas egzaminu butelkę z wodą mineralną.
 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminu.
 
1.    Podczas całego egzaminu i w jego przerwach obowiązuje zachowanie zasady dystansu społecznego.
2.    Na teren pracowni artystycznych  mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
3.    Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos aż do momentu zajęciu swojego miejsca w sali egzaminacyjnej.  
4.    W trakcie egzaminu Kandydaci mogą zdjąć maseczki, przyłbice.
5.    Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2)    wychodzi do toalety,
3)    kończy pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
6.    Zaleca się, aby zdający  mieli zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej.
7.    Zaleca się unikania dotykania jakichkolwiek powierzchni czy przedmiotów, o ile nie jest to konieczne.
8.    Przed wejściem do pracowni artystycznych, a także w trakcie samego egzaminu Kandydaci zobowiązani są do dezynfekowania rąk środkami przygotowanymi przez szkołę. Szczegółowych instrukcji będą udzielały osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
9.    Sztalugi i kawalety w salach egzaminacyjnych będą ponumerowane i ustawione tak, aby zapewnić min. 1,5 m odstęp między osobami znajdującymi się w sali.
10.    W salach egzaminacyjnych będą otwierane okna.
11.    W czasie przerw między poszczególnymi częściami egzaminu wstępnego Kandydaci będą proszeni o opuszczenie sal egzaminacyjnych.
12.    Sale przed egzaminem i po poszczególnych jego częściach będą dezynfekowane.
13.    W trakcie egzaminu należy posługiwać się tylko własnymi przyborami plastycznymi.
14.    Opuszczenie sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu i po zakończeniu pracy możliwe będzie tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
15.    Po skończonej części egzaminu, w trakcie przerw, obowiązuje zachowanie zasady dystansu społecznego.
16.    Kandydaci do szkoły, będą mogli podczas przerw między poszczególnymi częściami egzaminu wstępnego posilić się przyniesionym ze sobą posiłkiem.
 

 

Egzamin wstępny do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

 Początek godz. 8.30 (szczegóły w grafikach - poniżej)


1.    W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, nie będzie ustnego egzaminu wstępnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Odbędzie się tylko egzamin praktyczny z: rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.


2.    Wszyscy Kandydaci zostali podzieleni alfabetycznie na 2 grupy.

I tak osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery:
•    od  A do P przystąpią do egzaminu w dniu 1 lipca br.,
natomiast osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery:
•    od R do Z przystąpią do egzaminu w dniu 2 lipca br.


3.    Ponadto, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia, Kandydaci zostali podzieleni dodatkowo na 4 grupy.


4.    Na egzamin należy zabrać:
•      legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość Kandydata,
•      na egzamin z rysunku: miękkie ołówki, strugaczkę i gumkę do wycierania;
•      na egzamin z malarstwa: farby, takie, jakimi najczęściej posługuje się Kandydat oraz pędzelki i pojemniczek na wodę.


5.    Na egzaminie nie obowiązuje strój galowy, ale wygodny i odporny na ewentualne poplamienie.


6.    Kandydaci zobowiązani są do wpłaty 20 zł. w celu zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu (m.in.: kartony, klamerki, glina, nożyki do gliny). Prosimy o dokonywanie wpłat na konto 12 1010 1238 0815 3313 9134 0000 tytułem: Egzamin wstępny, imię i nazwisko Kandydata.


7.    W związku z licznymi Państwa zapytaniami odnośnie logowania się do różnych szkół informujemy, że nasza szkoła, będąc szkołą artystyczną pod bezpośrednim nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie znajduje się w systemie lokalnego logowania związanego z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. Do naszej szkoły przyjmowane są osoby na podstawie egzaminu artystycznego.

 

SZCZEGÓŁY EGZAMINU

Egzamin wstępny w dniu 1 lipca 2020 r.

Lista osób z podziałem na grupy:

Grupa 1
1.     Bednarska Maja
2.    Błazińska Oliwia
3.    Błażkiewicz Blanka
4.   Cwaklińska Kinga
5.    Cyrnek Sylwia
6.    Czechowska Magdalena
7.    Czyż Amelia
8.    Dąbrowski Aleksander

9.   Przęzak Alicja
10.   Przybyłowicz Emilia

11.   Banaś Klaudia

Grupa 2
1.     Dobrowolska Julia
2.    Galiński Jan
3.    Giermach Natalia
4.    Gwarek Oliwia
5.    Jurkowska Martyna
6.    Karkocha Angelika
7.    Klusek Paulina
8.    Korycińska Urszula

9.  Głowala - Stachura Wiktoria

10. Człowiekowska Natalia

Grupa 3
1.     Kowalczyk Sylwia
2.    Krakowiak Oliwia
3.    Kucel Patrycja
4.    Kumańska Iga
5.    Kutryś Zuzanna
6.    Lasek Iga

Grupa 4
1.    Lisowska Zofia
2.    Łodkowska Klaudia
3.    Madej Marta
4.    Michalska Kinga
5.    Morys Martyna
6.    Nogaj Katarzyna
7.    Olszak Agata
8.    Parkita Maciej
9.    Pawłowska Dominika
10.   Pękacz Kamila
11.    Piotrowicz Olga

Grafik egzaminu wstępnego w dniu 1 lipca 2020 r. (pobierz/otwórz TUTAJ)


Egzamin wstępny w dniu 2 lipca 2020 r.

Lista osób z podziałem na grupy:

Grupa 5
1.    Amerek Franciszek
2.    Chołuj Wiktoria
3.    Rogaliński Jeremi
4.    Rostocka Maja
5.    Safader Dawid
6.    Samiec Maja
7.    Serwatka Alicja
8.    Shao Jiani

9.    Qiu Hanquing

10.  Żelazny Franciszek

11.  Zagórska Karolina
Grupa 6
1.    Socha Kamila
2.    Soja Aleksandra
3.    Stępień Julia
4.    Strzępka Katarzyna
5.    Susło Kacper
6.    Synak Zuzanna
7.    Szałowska Amelia
8.    Szejpało Julia

9.  Górecka Oliwia

Grupa 7
1.    Szostak Jan
2.    Szrek Katarzyna
3.    Świeca Emilia
4.    Tokarska Weronika
5.    Tomaszewska Nicole
6.    Tomczyk Sylwia

Grupa 8
1.    Topolska Agata
2.    Tusznio Julia
3.    Wicha Mateusz
4.    Wileczek Aleksandra
5.    Wójcik Daria
6.    Wójcik Elżbieta
7.    Zalińska Julia
8.    Zapała Daria
9.    Zawadzka Magdalena
10.   Zielińska Gabriela
11.    Znojek Gabriela

Grafik egzaminu wstępnego w dniu 2 lipca 2020 r. (pobierz/otwórz TUTAJ)

 

Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły (zakładka REKRUTACJA).
W przypadku pytań prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 784 757 181
lub mailowy plastykkielce@onet.eu

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Rekrutacja do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

na rok szkolny 2020/2021

PLSP jest 5 letnią szkołą artystyczną dającą wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie liceum, kończącą się obroną pracy dyplomowej wykonanej na wybranej specjalizacji oraz maturą. Obok bloku zajęć ogólnokształcących, w szkole prowadzone są atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz zajęcia z zakresu wybranej specjalizacji.

 

WNIOSEK KANDYDATA (kliknij tutaj, żeby pobrać).

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej