Ceramika artystyczna

Ceramika artystyczna istnieje w Szkole od 1971 r. Podczas procesu kształcenia uczniowie zapoznają się z różnorodnymi technikami ceramicznymi. Wykonują kompozycje na płaszczyźnie, między innymi w technice mozaiki oraz formy przestrzenne wykorzystując modelowanie ręczne, powielanie z form gipsowych i toczenie na kole garncarskim. Najczęściej realizują rozbudowane zestawy form użytkowych i formy unikatowe z zastosowaniem różnorodnych technik szkliwienia.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej