wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Podstawy fotografii i filmu

Nauka przedmiotu podstawy fotografii i filmu trwa 2 lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczniowie realizując różnorodne zadnia fotograficzne i własne etiudy filmowe, poznają tradycyjne i współczesne techniki w fotografii i filmie, uczą się doboru właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych.

Pracownia Podstaw Fotografii i filmu stwarza dobre warunki do zagłębienia się w multimedialny świat. Wyposażona jest w rzutnik multimedialny do projekcji wielkoformatowego obrazu, komputerowe stanowisko edycyjno-montażowe, cyfrowe kamery wideo, cyfrowe i analogowe aparaty fotograficzne, studyjne oświetlenie błyskowe i żarowe. Do dyspozycji uczniów jest także tradycyjna ciemnia wyposażona w powiększalniki.

Umiejętności uczniów dwukrotnie zaowocowały wyróżnieniami dla zespołów filmowych w ramach warsztatów Multimedia w Sztuce organizowane przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Katowicach pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej.