wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Pudełko zwane wyobraźnią - Edward Stachura

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURYREGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI (do wydruku)

KONKURS PLASTYCZNY
„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Edward Stachura” XI edycja

PATRONAT:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ORGANIZATORZY:
•    Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
•    Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
•    Stowarzyszenie Pro Arte w Kielcach


Obraz jako odpowiedź na słowo

Edward Stachura jeden z pierwszych polskich młodych gniewnych, niepokornych buntowników, poeta i bard lat 60-tych i 70-tych., postać tragiczna i legendarna.  Dziś lektura jego poezji udowodnia, że przesłanie jakie w niej zawarł jest nadal aktualne, a siła wymowy wciąż nie słabnie i jest potężna, więc naprawdę warto odkrywać ją i ciągle czytać na nowo.     Zapraszamy Drodzy uczniowie, abyście czytali teksty poety jak również słuchali interpretacji muzycznych, a  wybrany przez Was utwór lub jego fragment zinterpretowali  plastycznie. Wasza praca powinna stać się dopełnieniem lub rozwinięciem tego, co autor wyraził w formie poetyckiej. Pragniemy, abyście czerpali z poezji polskiej, a poprzez własną interpretację plastyczną głębiej i intensywniej ją przeżywali.

Pokładamy nadzieję, że zgłębianie poezji  której bliskie są ideały  wolności i niezależności przyniesie Wam wiele przemyśleń, radości jak również  satysfakcję  z udziału  w konkursie.

Małgorzata Surma
komisarz konkursu


CELE:
•    rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni;
•    zachęcanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem poznanych technik;
•    tworzenie warunków dla twórczej komunikacji między młodzieżą uczącą się w szkołach artystycznych;
•    propagowanie twórczości poetów polskich;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•    przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu lub  fragmentu  poezji Edwarda Stachury;
•    Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół plastycznych – liceów  i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;
•    każdy uczestnik może zgłosić jedną, własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, nie prezentowaną na innych konkursach plastycznych (nie będą przyjmowane wydruki komputerowe i prace niezgodne z formatem - do formatu pracy nie zalicza się passepartou!);
•    technika wykonania pracy dowolna na płaszczyźnie (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage), format prac między 50 x70 cm a 100 x 70 cm. Prac nie należy składać
i rolować;
•     każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące (CZYTELNE )  informacje: imię i nazwisko, wiek autora, klasa,  adres szkoły zgłaszającej, nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres e -mail, telefon kontaktowy, obowiązkowo tytuł  i tekst wybranego utworu Edwarda Stachury

TERMINY:
•    prace należy nadsyłać do dnia 4 listopada 2019 roku,  na adres Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach;
•    laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w „Dniu z Edwardem Stachurą”  - 21 listopada 2019 roku, podczas którego będą miały miejsce: otwarcie wystawy pokonkursowej, spektakl słowno – muzyczny poświęcony poezji Edwarda Stachury, wręczenie nagród, katalogów konkursowych;

OCENA PRAC I NAGRODY:
•    nadesłane prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu
w następujących kategoriach:

  • kategoria pierwsza - uczniowie klasy III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniowie  klas I i II liceów plastycznych;
  • kategoria druga – uczniowie klas IV, V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz  uczniowie klas III i IV liceów plastycznych;


•    w każdej z wymienionych kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz po 5 wyróżnień (Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród), dla zwycięzców przewiduje się nagrody rzeczowe;
•    nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace (wybrane przez Jury) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas „Dnia z Edwardem Stachurą” jak również na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach podczas Międzynarodowego Dnia Poezji 21 marca 2020 r;
•    organizatorzy przewidują wydanie katalogu z nagodzonymi pracami uczestników konkursu;

UWAGI ORGANIZACYJNE:
•    po zakończeniu wystawy prace będą odsyłane na koszt uczestniczących szkół, o terminie organizatorzy poinformują zainteresowanych;
•    udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów;
•    sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu;
•    prace należy nadsyłać na adres:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce,
       Kontakt:  Szkoła tel.  41 344 47 39
Małgorzata Surma, telefon:668-44-17-19, e-mail: malgorzata.surma@plastyk.kielce.pl

 

Rekrutacja