wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Celiny maj 2012, 2013, 2014, 2015

Tygodniowe obowiązkowe plenery malarskie dla wszystkich uczniów klas przedostatnich PLP i POSSP, organizowane są na początku maja w każdym roku szkolnym. Opiekę artystyczną sprawują nauczyciele Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych, opiekę dydaktyczną wychowawcy poszczególnych klas. Uczniowie realizują podstawę programową z przedmiotu rysunek i malarstwo.

W organizacji plenerów wspiera szkołę Dyrekcja Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Bank Spółdzielczy w Kiecach. Plenery odbywają się na terenie województwa świętokrzyskiego w zaprzyjaźnionym Gospodarstwie Agroturystycznym Gratka w Celinach oraz Pyzówce i Korzennie