wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Plener w Lusławicach 4-14 maja 2016

        Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach powstało z myślą wykreowania przestrzeni dla rozwoju talentów młodych muzyków, do stworzenia jak najlepszych warunków sprzyjających dążeniu do pełnej dojrzałości twórczej.

Stało się miejscem spotkań twórców, realizacji warsztatów artystycznych, koncertów, seminariów i wykładów organizowanych w trosce o wszechstronne kształtowanie osobowości artystycznej młodych adeptów muzyki.


Dzięki inicjatywie Pani Adrianny Ponieckiej - Piekutowskiej – prezes Stowarzyszenia Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Adama Balasa – dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w ramach pięknej idei „Współbrzmienia sztuk” do Lusławic od 2015 r. zapraszana jest także utalentowana młodzież ze szkół plastycznych. 
Lusławice, zarówno w obszarze Centrum z dominującą w łagodnym krajobrazie nowoczesną rytmiczną architekturą, jak i zupełnie odmiennym w charakterze dworem Państwa Pendereckich, otoczonym pieczołowicie kształtowanym drzewostanem i barwnymi kwiatami są wymarzonym miejscem na plener malarski. 
        Uczniowie naszej Szkoły przebywali na plenerze w Lusławicach od 4 do 14 maja 2016 roku. Wśród śpiewu ptaków, dźwięków muzyki, kojącego spokoju krajobrazu, z dala od zgiełku cywilizacji i z oddechem historii na plecach*  każdy z uczestników pleneru szukał własnego kadru tej niezwykłej rzeczywistości. Takiego jej fragmentu, któremu mogłaby sprostać wrażliwość estetyczna, umiejętność operowania barwą, światłem i nastrojem. Po pierwszych momentach onieśmielenia i niepewności pojawiły się pierwsze szkice z zamysłem kompozycyjnym i zaczęło się zmaganie z motywem, własnymi słabościami, ograniczeniami czy z pokusą zbyt szybkiego i łatwego skończenia pracy bez pogłębionego przeżycia natury i próby jej przetransponowania na warunki podobrazia. Pod czujnym okiem nauczycielek – Bernardy Galus-Strąk i Joanny Burlikowskiej uruchomił się najistotniejszy w kształceniu artystycznym proces mozolnego budowania świadomości artystycznej, dobierania właściwych środków wyrazu dla oddania wrażenia, które dał impuls z natury. Kilkunastodniowy, wyjazdowy plener, w odseparowaniu od codziennych obowiązków szkolnych i stanu ciągłego rozproszenia ma nieocenioną wartość w kształtowaniu osobowości artystycznej uczniów, tym większą im bardziej  wysublimowana jest uroda i specyfika miejsca pleneru. Lusławice to miejsce dla współbrzmienia sztuk wyjątkowe i jedyne.

         Podczas pleneru powstało ponad czterdzieści prac malarskich wykonanych w technice akrylu i akwareli. Są one zapisem poszukiwań artystycznych uczniów, świadectwem procesu budowania ich malarskiej świadomości. 

POPLENEROWY KATALOG LUSŁAWICE 2016 tutaj